2002

Libraries 2040 | The first seven Libraries of the Future

UNADJUSTEDNONRAW_mini_13f6f
A vision of the future for public libraries was revealed at seven locations in the Netherlands. These seven future libraries ranged from the partisan library designed by the children to intimate sitting room libraries in the homes of well-known inhabitants of Brabant and a spectacular new library concept designed by one of the best known architects of the Netherlands, Winy Maas. All seven projects demonstrated the viability of libraries and also a plea for greater imagination and inspiration in designing future libraries.
Scandinavian Public Library Quarterly (2002)

Bibliotheken 2040

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_191df UNADJUSTEDNONRAW_thumb_191e0
In bibliotheken 2040 staat de toekomst van de openbare bibliotheek centraal. Bij de meeste toekomstvisies gaat het vooral om de vraag wat wij naar alle waarschijnlijkheid van de toekomst kunnen verwachten. Maar dat is uiteindelijk een toekomst die ons overkomt en die wij lijdzaam moeten ondergaan. In het project bibliotheken 2040 gaat het om wat wij zélf willen in de toekomst. Dat is de gewenste toekomst, die wij zélf vorm geven met onze idealen, onze fantasie en onze dromen. In de toekomst zullen wij anders recreëren, anders lezen en ons op andere manieren informeren. Hoe zal de bibliotheek van de toekomst eruit zien? In de eerste fase van het project werden 7 verschillende toekomstbibliotheken werden gerealiseerd.
Verschenen als Nederlands- en Duitstalige editie. NBD/Biblion / Bock+Herchen Verlag (2001 / 2002)