2006

Bookmark | What if? Bookmark | What if?

Joc64wL3RVGUgSTEtJ2G5A_thumb_2481
Een project (2006) met de Design Academy in Eindhoven, waarbij 30 studenten van de reguliere en de masteropleiding samen werkten aan nieuwe bibliotheekconcepten. Vanuit verschillende visies en concepten werd onderzocht welke betekenis de bibliotheek van de toekomst kan hebben en wat er voor nodig is om die toekomst te ontwerpen. Het project had een brede invalshoek. Het ontwerp van een toekomstbeeld voor de ‘bibliotheek’ heeft bijvoorbeeld betrekking op de rol van boeken in de visuele cultuur of de fysieke bibliotheek in het internettijdperk, maar kan evenzogoed gaan over ervaringen, het sociale leven van informatie, kennis of de rol van communities.
Design academy Eindhoven / Vereniging van openbare bibliotheken (2006)