2008

Design Criteria for the Library of Tomorrow

UNADJUSTEDNONRAW_mini_13f6b
The library is in transition from a building with space for 'passive consumption' and the storage of books into an institute where users 'tag', comment upon and contextualize information themselves:
  • The library is changing and this has consequences for the development criteria of tomorrow's libraries.
  • The library links to all kinds of partners – archives, museums and creative institutions – in the cultural, pedagogic and social fields.
  • The library will become a multifaceted facility where people will not only consume, but also create knowledge.
  • Upstream’ is as important as downstream
Volume | Independent quarterly for Architecture (2008)

Leren schitteren in drie stappen


De samenleving verandert, de bibliotheek verandert: het is een bekend adagium. De vraag is hoe de bibliotheek moet inspelen op die veranderende samenleving. Kunnen wij volstaan met een beetje bijsturen of zijn fundamentele veranderingen nodig? En wat betekent dat voor het HRM-beleid?
Bibliotheekblad (augustus2008)

De Bibliotheek anders bekeken

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1d40
Er is teveel aan de hand in onze samenleving om te blijven hangen in het verleden. De bibliotheek zoals wij die kennen, heeft haar langste tijd gehad; het instituut heeft een fundamentele herijking nodig. De behoeften en vragen uit de samenleving van vandaag zijn wezenlijk anders dan de vragen van een, twee decennia geleden. Andere antwoorden zijn nodig, maar daarbij moeten wij niet vervallen in modieusheid of ‘quick wins’. Een echt toekomstgerichte strategie is pas mogelijk als je heel goed weet wat de essentie van het openbare bibliotheekwerk is.
Vereniging van Openbare Bibliotheken (augustus 2008)