publicaties
12967287_10153547130666305_7112566546280621871_o
Via Connectie naar collectie (met Joyce Sternheim)
Een tegendraadse visie op collectiebeleid, in opdracht van Cubiss opgesteld door het Ministerie van Verbeelding in samenspraak met Bibliotheek Den Bosch, Bibliotheek Breda, Bibliotheek Midden-Brabant en de Noord Oost Brabantse Bibliotheken


UNADJUSTEDNONRAW_thumb_17245

I Have to Change to Stay the Same
Libraries should take on a coordinating and inspiring role in enhancing collective learning and the collective intelligence of the community. Capacity building can no longer be seen in isolation. Exchanging thoughts and ideas are essential components of the learning process, but instead of just ‘consuming’ this information, people need to be engaged in real dialogue.

Keynote TKForum 2017 | Bangkok January 2017151215-publicatie-out-of-the-bieb

Out of the Bieb; 9 kunstenaars / 5 reizen / 5 interviews / 1 essay en heel veel beelden
Vijf ontdekkingsreizen werden ondernomen en de reizigers zwermden uit over de halve wereld, want vreemd genoeg bleef iedereen boven de evenaar.... Zij kwamen terug met koffers vol inspiratie en veel om over na te denken. Onvermijdelijk dringt zich dan de vraag op wat er moet gebeuren met al die mooie en aanstekelijke reisverhalen. De neiging is groot om alles meteen te vertalen in concrete tips, pilots en projecten. Daar is op zich niets mis mee, maar daarmee doen we het project te kort. Want alle verslagen gaan óók over authenticiteit en de rol van de bibliotheek in onze samenleving en die diepere betekenislaag is meer dan de moeite waard om verder te ontdekken....
Uit slot-essay:
Nu eerst denken, dan doen.

Publicatie (2016) van bkkc, Bieb 's-Hertogenbosch, Cubiss en Bibliotheek Midden-Brabant


s03414183

Die Bibliothek: aussterben, überleben oder erneuern?
Die gesellschaftlichen Änderungen sind so weitreichend, dass es nicht mehr reicht, das derzeitige Produkt- und Serviceangebot der Bibliothek zu modernisieren oder zu verbessern. Die Bibliotheksarbeit muss von Grund auf anders gestaltet werden. Dabei darf das Augenmerk nicht nur auf der persönlichen Entwicklung Einzelner liegen, sondern sollte vor allem die kollektive Intelligenz der lokalen Gemeinschaft gefördert werden. Wir schlagen einen völlig neuen Prozess vor, bei dem die Bibliothek ihren alten Werten treu bleibt, die Bestände und der Benutzer jedoch auf eine viel aktivere Weise miteinander verknüpft werden. Bei diesem Prozess kann die Bibliothek auch ihren gesellschaftlichen Wert beweisen. Die Kernbegriffe dieses neuen Prozesses lauten: Inspiration, Schöpfung und Beteiligung.
Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, den der Autor anlässlich des Symposiums „Forschung für die Praxis – Perspektiven für Bibliotheks- und Informationsmanagement“ an der Hochschule der Medien in Stuttgart im Dezember 2014 gehalten hat.

Uitgeverij: De Gruyter Verlag (juni 2015)


9783110305777

Formierungen von Wissensräumen
In der Debatte um die Wissensgesellschaft werden räumliche Aspekte der öffentlichen Zugänglichkeit zu Information oft vernachlässigt, auch wenn längst anerkannt ist, dass Zugang nicht allein durch technischen Anschluss gewährleistet ist. Bibliotheken und Archive stehen vor der Herausforderung, sich in ihren bestehenden oder in neuen Gebäuden weiterzuentwickeln, um vor dem Hintergrund der Konvergenz verschiedener Informationsmedien und -inhalte dieTrennung physischer und digitaler Informationsräume zu überwinden und eine bidirektionale Zugänglichkeit zu gewährleisten. Der Band “Formierungen von Wissensräumen” lotet aus Sicht von Wissenschaft, Architektur, Zivilgesellschaft und Bibliotheks- und Informationspraxis aus, welchen Beitrag Institutionen der räumlich gebundenen Informationsvermittlung wie Bibliotheken und Archive zur öffentlichen Zugänglichkeit von Information bereits leisten und in Zukunft leisten können.
  • Hoofdstuk IV: Rob Bruijnzeels, Joyce Sternheim | Neue Prozesse gestalten: Die Bibliothek im Umbruch
Uitgeverij: De Gruyter Verlag (juni 2014)

Watson et al. Better COVER 03 low res

Better Library and Learning Space
What are the most important things a 21st-century library should do with its space? Each chapter in this cutting-edge text addresses this critical question, capturing the insights and practical ideas of leading international librarians, educators and designers to offer you a ‘creative resource bank’ that will help to transform your library and learning spaces. This is an innovative and practical toolkit introducing concepts, drawing together opinions and encouraging new ways of thinking about library learning spaces for the future.
  • Chapter 5 – Europe projects and trends – Joyce Sternheim and Rob Bruijnzeels
  • Chapter 18 – The Library has Left the Building - Joyce Sternheim and Rob Bruijnzeels
Uitgeverij: Facet Publishing (okt. 2013)

DIE Erwachsenenbildung

Bibliotheken als Lernorte der Erwachsenenbildung
The author presents examples of good practice and defines central tasks and processes of modern libraries, which are regarded as central learning spaces for adults. Using the criteria »shortage – surplus«, »consumption – co-creation« and »product – process«, the relevant social challenges for libraries and adult education are described. It becomes evident that libraries and adult education are in a period of transition, which requires suitable architectural solutions.

DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung (2012)


100 talenten | het idee | omslag 100 talenten | het kan |  omslag 100 talenten | je kunt het | omslag
De bibliotheek van 100 talenten
Een innovatief concept voor de jeugdbibliotheek van de toekomst, waarin het actief gebruiken, ex-ploreren en delen van verbeelding en informatie centraal staan; voor en door de kinderen. Nieuwe kennis ontstaat voor het kind, nieuwe ideeën worden ontdekt en nieuwe werkwijzen voor de bibliotheek worden ontwikkeld.

Drie delen in cassette. Uitgeverij NBD/Biblion (september 2010) In het Bibliotheekblad nr. 21 (2010) verscheen de recensie: 100 talenten bibliotheekblad.

LM Cover
The Library School: empowering the sustainable innovation capacity of new librarians
Dramatic changes in the role and position of public libraries require a fundamental reconsideration of professional development programs for library professionals. This paper seeks to address this issue. Design/methodology/approach – This Dutch case study describes an innovative academic professional learning programme and its development through a process of intensive stakeholder consultation and co-creation.m

Library Management / Emerald (2012)

Volume-15-Destination-Library-224x300
Design Criteria for the Library of Tomorrow
The library is in transition from a building with space for 'passive consumption' and the storage of books into an institute where users 'tag', comment upon and contextualize information themselves:
  • The library is changing and this has consequences for the development criteria of tomorrow's libraries.
  • The library links to all kinds of partners – archives, museums and creative institutions – in the cultural, pedagogic and social fields.
  • The library will become a multifaceted facility where people will not only consume, but also create knowledge.
    Upstream’ is as important as downstream.
Volume | independent quarterly for architecture (2008)

Leren schitteren in drie stappen
Leren schitteren in drie stappen
De samenleving verandert, de bibliotheek verandert: het is een bekend adagium. De vraag is hoe de bibliotheek moet inspelen op die veranderende samenleving. Kunnen wij volstaan met een beetje bijsturen of zijn fundamentele veranderingen nodig? En wat betekent dat voor het HRM-beleid?

Bibliotheekblad (augustus2008)

anders bekeken
De Bibliotheek anders bekeken
Er is teveel aan de hand in onze samenleving om te blijven hangen in het verleden. De bibliotheek zoals wij die kennen, heeft haar langste tijd gehad; het instituut heeft een fundamentele herijking nodig. De behoeften en vragen uit de samenleving van vandaag zijn wezenlijk anders dan de vragen van een, twee decennia geleden. Andere antwoorden zijn nodig, maar daarbij moeten wij niet vervallen in modieusheid of ‘quick wins’. Een echt toekomstgerichte strategie is pas mogelijk als je heel goed weet wat de essentie van het openbare bibliotheekwerk is.

Vereniging van Openbare Bibliotheken (augustus 2008)

omslag kopie
Bookmark | What if?
Een project (2006) met de Design Academy in Eindhoven, waarbij 30 studenten van de reguliere en de masteropleiding samen werkten aan nieuwe bibliotheekconcepten. Vanuit verschillende visies en concepten werd onderzocht welke betekenis de bibliotheek van de toekomst kan hebben en wat er voor nodig is om die toekomst te ontwerpen. Het project had een brede invalshoek. Het ontwerp van een toekomstbeeld voor de ‘bibliotheek’ heeft bijvoorbeeld betrekking op de rol van boeken in de visuele cultuur of de fysieke bibliotheek in het internettijdperk, maar kan evenzogoed gaan over ervaringen, het sociale leven van informatie, kennis of de rol van communities.

Design academy Eindhoven / Vereniging van openbare bibliotheken (2006)

cover
Libraries 2040 | The first seven Libraries of the Future
A vision of the future for public libraries was revealed at seven locations in the Netherlands. These seven future libraries ranged from the partisan library designed by the children to intimate sitting room libraries in the homes of well-known inhabitants of Brabant and a spectacular new library concept designed by one of the best known architects of the Netherlands, Winy Maas. All seven projects demonstrated the viability of libraries and also a plea for greater imagination and inspiration in designing future libraries.

Scandinavian Public Library Quarterly (2002)

boek boek in duits
Bibliotheken 2040
In bibliotheken 2040 staat de toekomst van de openbare bibliotheek centraal. Bij de meeste toekomstvisies gaat het vooral om de vraag wat wij naar alle waarschijnlijkheid van de toekomst kunnen verwachten. Maar dat is uiteindelijk een toekomst die ons overkomt en die wij lijdzaam moeten ondergaan. In het project bibliotheken 2040 gaat het om wat wij zélf willen in de toekomst. Dat is de gewenste toekomst, die wij zélf vorm geven met onze idealen, onze fantasie en onze dromen. In de toekomst zullen wij anders recreëren, anders lezen en ons op andere manieren informeren. Hoe zal de bibliotheek van de toekomst eruit zien? In de eerste fase van het project werden 7 verschillende toekomstbibliotheken werden gerealiseerd.

Verschenen als Nederlands- en Duitstalige editie. NBD/Biblion / Bock+Herchen Verlag (2001 / 2002)