EReasz6bT1+f1p272GEbTQ_thumb_1761f

Opgeleid als bibliothecaris en nu actief als innovator en bedenker van nieuwe bibliotheekconcepten. Mijn ideeën ontwikkel ik in het project Bibliotheken 2040, een permanent laboratorium waarin – in een breed samenwerkingsverband met o.a. bibliothecarissen, ontwerpers, architecten en gebruikers - de toekomst van openbare bibliotheken wordt verkend.

Ik ben verbonden aan het Ministerie van Verbeelding, een werkplaats voor innovatieve bibliotheekarchitectuur, waarin architect Jan David Hanrath, bibliothecarissen Rob Bruijnzeels en Joyce Sternheim en programmamaker Marien Brand toekomstgerichte werkvormen en inrichtingsconcepten voor bibliotheken ontwikkelen. Het Ministerie van Verbeelding is onder andere recent betrokken bij de realisatie van nieuwe bibliotheken in Gouda (de Chocoladefabriek / beste bibliotheek van Nederland 2015) en Schiedam (de Korenbeurs) en Deventer. Daarnaast zijn we ook betrokken bij het uitwerken van een eigentijdse visie op collectiebeleid 'via connectie naar collectie', die wij schreven in opdracht van Cubiss i.s.m. Brabantse en Limburgse bibliotheken.

Ik ben auteur van een groot aantal
artikelen over de toekomst van openbare bibliotheken en culturele instellingen in vaktijdschriften en geef ik lezingen en gastcolleges in binnen- en buitenland.

Tenslotte ben ik (mede)oprichter en directeur/bestuurder van
Rogues een non-profit organisatie (stichting), gespecialiseerd in studiereizen voor openbare bibliotheken.

Duitse vlag

droppedImage