meer over rob bruijnzeels

160829 - Rob Bruijnzeels-0248

 

Ik ben opgeleid als bibliothecaris; van 2001 tot 2010 werkte ik bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken, de landelijke brancheorganisatie, eerst als hoofd van het beleidsbureau, waar ik verantwoordelijk was voor de opzet en realisatie van bibliotheek.nl en al@din. Daarna als innovator van nieuwe bibliotheekconcepten in het kader van Bibliotheken 2040, een permanent laboratorium waarin – in een breed samenwerkingsverband met o.a. bibliothecarissen, ontwerpers, creatieve onderwijsinstellingen, architecten en gebruikers - de toekomst van openbare bibliotheken wordt verkend.
Ik ben auteur van een groot aantal artikelen over de toekomst van openbare bibliotheken en culturele instellingen in vaktijdschriften; daarnaast geef ik lezingen en gastcolleges in binnen- en buitenland. Daarnaast ben ik bedenker en was programmamanager van nieuwe initiatieven, zoals De bibliotheek van de 100 talenten: (een nieuw concept voor de kinderbibliotheek van de toekomst) en The Architecture of Knowledge, een samenwerkingsprogramma met het Nederlands Architectuurinstituut (2009) waarin uitgangspunten voor toekomstige bibliotheekarchitectuur worden verkend. Tot juni 2013 heb ik als oprichter en directeur gewerkt aan de realisatie van de LibrarySchool, een grensverleggend nieuw opleidingstraject op universitair niveau voor de bibliothecaris van de toekomst, waarbij leren, werken en innoveren in elkaar overvloeien.

Ik ben nu onafhankelijk adviseur en ben verbonden aan het Ministerie van Verbeelding, een werkplaats voor innovatieve bibliotheekarchitectuur, waarin architect Jan David Hanrath, bibliothecarissen Rob Bruijnzeels en Joyce Sternheim en programmamaker Marien Brand toekomstgerichte werkvormen en inrichtingsconcepten voor bibliotheken ontwikkelen. Het Ministerie van Verbeelding is onder andere recent betrokken bij de realisatie van twee nieuwe bibliotheken: de Chocoladefabriek in Gouda (beste bibliotheek van Nederland 2015) en de Korenbeurs in Schiedam.

  • Chocoladefabriek: sinds februari 2014 is Stadsbibliotheek Gouda, samen met het Streekarchief, een drukkerswerkplaats en een goed lopend grand café gehuisvest in de Chocoladefabriek. Er is gekozen voor één volledig geïntegreerd concept, waardoor bezoekers in aanraking komen met alles wat de partners in huis hebben. Programma’s en activiteiten worden in nauwe samenwerking georganiseerd, waarbij interactie met en participatie door het publiek altijd centraal staan. Het motto van de Chocoladefabriek is dan ook niet voor niets: ‘Kom kennis maken’. Op 27 november 2015 werd de Chocoladefabriek uitgeroepen tot Beste Bibliotheek 2015. Het oordeel van de vakjury luidde als volgt: “Het concept van de Chocoladefabriek dat is neergezet in samenwerking met het Ministerie van Verbeelding en architect Jan David Hanrath sprankelt en geeft een werkelijk nieuwe betekenis aan het begrip bibliotheek”. Lees hier de bespreking van de Chocoladefabriek in Bibliotheekblad.
  • Korenbeurs Schiedam: eind juni 2015 verhuisde Bibliotheek Schiedam naar een monumentaal gebouw in het historische stadscentrum: de Korenbeurs. In het atrium van het gebouw realiseerde het Ministerie een fraaie binnentuin, die de nieuwe functie van de Bibliotheek als plaats van groei, reflectie en conversatie benadrukt. Daarnaast voegt de tuin ook extra kwaliteit toe aan de stad. Deze groene oase is een nieuwe ontmoetingsplek geworden die grote aantrekkingskracht heeft op de inwoners en bezoekers van Schiedam. En daarmee zorgt voor meer bedrijvigheid en dynamiek in de binnenstad. Zo wordt letterlijk en figuurlijk aan een groeizaam klimaat gewerkt. Het ontwerp voor de Bibliotheek in de Korenbeurs van Schiedam werd genomineerd voor de 2015 editie van de prestigieuze interieurprijs The Great Indoors Award (271 inzendingen uit 39 landen) in de categorie Serve & Facilitate. Lees hier de bespreking van de Korenbeurs in Bibliotheekblad.
Op dit moment (2018) werkt het Ministerie aan de realisatie van de nieuwe bibliotheek van Deventer (opening voorzien in 2019), zijn we betrokken bij het uitwerken van een eigentijdse visie op collectiebeleid 'via connectie naar collectie', die wij schreven in opdracht van Cubiss i.s.m. Brabantse en Limburgse bibliotheken. En in 2018 werk ik samen met Joyce Sternheim aan een artikelenserie over architectuur van openbare bibliotheken. Wij gaan met Nederlandse top-architecten in gesprek omdat wij denken dat zij ons kunnen helpen in de zoektocht naar de nieuwe rol van de bibliotheek en vooral naar de architectuur en vormentaal die daarbij passen. Uiteindelijk hopen we met hulp van de architecten een antwoord te krijgen op de vraag of de veranderende rol van de openbare bibliotheek vertaald kan worden in een nieuwe typologie, een nieuw gebouwentype met een eigen, ‘leesbare’ architectuur.


Tenslotte ben ik (mede)oprichter en directeur/bestuurder van
Rogues een non-profit organisatie (stichting), gespecialiseerd in studiereizen voor openbare bibliotheken.

Meer informatie over mijn huidige werkzaamheden vind je in een aantal artikelen uit het Bibliotheekblad:


droppedImage