160829 - Rob Bruijnzeels-0248

Opgeleid als bibliothecaris en nu actief als innovator van nieuwe bibliotheekconcepten in het kader van Bibliotheken 2040, een permanent laboratorium waarin – in een breed samenwerkingsverband met o.a. bibliothecarissen, ontwerpers, creatieve onderwijsinstellingen, architecten en gebruikers - de toekomst van openbare bibliotheken wordt verkend. Tot juni 2013 heb ik als oprichter en directeur gewerkt aan de realisatie van de LibrarySchool, een grensverleggend nieuw opleidingstraject op universitair niveau voor de bibliothecaris van de toekomst, waarbij leren, werken en innoveren in elkaar overvloeien.

Ik ben auteur van een groot aantal artikelen over de toekomst van openbare bibliotheken en culturele instellingen in vaktijdschriften en geef ik lezingen en gastcolleges in binnen- en buitenland.

Nu ben ik verbonden aan het Ministerie van Verbeelding, een werkplaats voor innovatieve bibliotheekarchitectuur, waarin architect Jan David Hanrath, bibliothecarissen Rob Bruijnzeels en Joyce Sternheim en programmamaker Marien Brand toekomstgerichte werkvormen en inrichtingsconcepten voor bibliotheken ontwikkelen. Het Ministerie van Verbeelding is onder andere recent betrokken bij de realisatie van nieuwe bibliotheken in Gouda (de Chocoladefabriek / beste bibliotheek van Nederland 2015) en Schiedam (de Korenbeurs) en Deventer. Daarnaast zijn we ook betrokken bij het uitwerken van een eigentijdse visie op collectiebeleid 'via connectie naar collectie', die wij schreven in opdracht van Cubiss i.s.m. Brabantse en Limburgse bibliotheken.

Tenslotte ben ik (mede)oprichter en directeur/bestuurder van
Rogues een non-profit organisatie (stichting), gespecialiseerd in studiereizen voor openbare bibliotheken.

droppedImage